Strona główna > WTM > Historia WTM
 
  WTM
  Kim jesteśmy
  Statut
  Zarząd WTM
  Najważniejsze projekty
  Historia WTM
  Galeria
  Nasz zespół
  Logo
  Lokalizacja na mapie
  Kontakt
Ogniska Muzyczne
Biblioteka
Koncerty
Edukacja
Praca
Mapa strony
Linki
Kontakt


15 I 1871. Formalne zawiązanie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
Członkami-założycielami byli m. in.: Stanisław Moniuszko, Józef Sikorski,
Ignacy Krzyżanowski, Adam Münchheimer, Wilhelm Troschel, Józef Wieniawski
i Władysław Wiślicki (inicjator założenia Towarzystwa).

2 II 1871. Wybór pierwszego Zarządu WTM z prezesem Sergiuszem Muchanowem i dyrektorem muzycznym Aleksandrem Zarzyckim.

25 III 1871. Uroczyste otwarcie siedziby WTM, wraz z biblioteką i czytelnią
muzyczną, w Salach Redutowych Teatru Wielkiego na Placu Teatralnym.

19 IV 1871. Inauguracja regularnej działalności koncertowej WTM tzw. "większym wieczorem muzycznym".

1874. Rozpoczęcie działalności wydawniczej WTM drukiem wyciągu fortepianowego na 4 ręce Sonetów krymskich Stanisława Moniuszki.

5 III 1880. Odsłonięcie, ufundowanej przez WTM, tablicy pamiątkowej
ku czci Fryderyka Chopina w kościele Św. Krzyża w Warszawie - w miejscu,
gdzie spoczęła urna z sercem kompozytora.

1884. Uruchomienie Szkoły Muzycznej WTM.

21 X 1887. Odsłonięcie, dzięki staraniom WTM, pomnika poświęconego
Stanisławowi Moniuszce w kościele Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim
w Warszawie.

28 XII 1891. Założenie, z inicjatywy Jana Karłowicza,
Sekcji im. Stanisława Moniuszki przy WTM, gromadzącej rękopisy i druki muzyczne oraz pamiątki po kompozytorze, a także publikującej jego kompozycje.

14 X 1894. Odsłonięcie pierwszego na ziemiach polskich pomnika Fryderyka Chopina z Żelazowej Woli, wzniesionego dzięki staraniom WTM.

1894. Nadanie na wniosek WTM nazwy Fryderyka Chopina nowej ulicy w Warszawie, wytyczonej wzdłuż Doliny Szwajcarskiej.

1 I 1895. Inauguracja pracy Sekcji Muzyki Kościelnej, organizującej kursy dokształcające dla organistów, opiekującej się klasą organową w Szkole Muzycznej WTM, wydającej "Rocznik dla Organistów".

14 V 1899. Utworzenie z inicjatywy Jana Karłowicza Sekcji im. Fryderyka Chopina, gromadzącej pamiątki po kompozytorze.

1900. Nadanie - dzięki staraniom WTM - nazwy Stanisława Moniuszki
nowej ulicy, wytyczonej przy wznoszonym gmachu Filharmonii Warszawskiej.

XII 1905. Wystawa pamiątek po F. Chopinie i S. Moniuszce zorganizowana
przez Mieczysława Karłowicza w lokalu Szkoły Muzycznej WTM w Al. Jerozolimskich 80.

22 IV 1906. Utworzenie przy WTM sekcji Muzyki Zbiorowej, w skład której wchodziła amatorska orkiestra smyczkowa i amatorskie zespoły kameralne.

21 XII 1906. Zołożenie przy WTM Sekcji Naukowej, publikującej pierwsze polskie czasopismo muzykologiczne "Kwartalnik Muzyczny".

26 X 1908. Odsłonięcie ufundowanej przez WTM tablicy pamiątkowej na ścianie domu przy ul. Mazowieckiej 3, w którym mieszkał i zmarł Stanisław Moniuszko.

29 X 1908. Przeniesienie zwłok Stanisława Moniuszki i jego żony Aleksandry do nowego grobowca, ufundowanego przez WTM.

1909.Przeniesienie siedziby WTM do gmachu Filharmonii Warszawskiej.

7 i 9 V 1910. Wystawienie na scenie Teatru Wielkiego siłami artystycznymi WTM i Sekcji Muzyki Zbiorowej opery Mściciel Adama Munchheimera.

1919.Szkoła Muzyczna WTM otrzymała uprawnienia i nazwę Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

22 VI 1925.Powołanie przy WTM Sekcji Współczesnych Kompozytorów Polskich, która w 1926 r. przekształciła się w samodzielne Stowarzyszenie Kompozytorów Polskich.

23 I 1927.Inauguracja I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina, zorganizowanego z inicjatywy
prof. Jerzego Żurawlewa przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
i Wyższą Szkołę Muzyczną im. F. Chopina.

6-24 III 1932.II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina.

III - IV 1932.Powstanie Sekcji im. Mieczysława Karłowicza, opiekującej się pamiątkami po kompozytorze i publikującej jego dzieła.

28 IV - 21 V 1934. Pierwsza wystawa zbiorów WTM, zorganizowana z okazji obchodów 60-lecia działalności Towarzystwa.

3 V 1935.Inauguracja I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, zorganizowana z inicjatywy dyr. Adama Wieniawskiego przez WTM i jego Wyższą Szkołę Muzyczną im. F. Chopina.

8 II 1936.Odsłąnięcie ufundowanej przez WTM tablicy pamiątkowej ku czci
Mieczysława Karłowicza, zorganizowanej przez Sekcję im. M. Karłowicza
w 30 rocznicę śmierci kompozytora

27 II - 13 III 1937.III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina.

8 II 1939.Otwarcie wystawy rękopisów i pamiątek po Mieczysławie Karłowiczu, zorganizowanej przez Sekcję im. M. Karłowicza w 30 rocznicę śmierci kompozytora.

IX 1939.Bomby spadające na gmach Filharmonii Warszawskiej zniszczyły lokal WTM i jego zbiory muzealne.

IX 1945.Wznowienie działalności WTM i Wyższej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina

10 I 1950.Upaństwowienie Wyższej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina

26 IV 1951.WTM podjęło uchwałę o zorganizowaniu sieci ognisk muzycznych na terenie Warszawy i okolic.

4 VI 1951.Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zebrania członków w 80. rocznicę utworzenia Towarzystwa, otrzymało imię Stanisława Moniuszki.

19 IX 1958.Otwarcie Wystawy Moniuszkowskiej w Salach Redutowych
Teatru Narodowego, zorganizowanej przez WTM.

1 - 4 IV 1959.Konkurs śpiewaczy na najlepsze wykonanie pieśni Mieczysława Karłowicza.

1959 - 1960.Rozpoczęcie audycji umuzykalniających dla dzieci
w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych.

5 IX 1966.Otwarcie pierwszej własnej siedziby WTM w Pałacu Szustra
połączone z wernisażem wystawy "Polska kultura muzyczna w XIXw.".

19 - 25 IV 1971.Obchody stulecia WTM; m. in. wystawa
"100 lat Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego" w salach wystawowych Muzeum Teatralnego oraz sesja poświęcona upowszechnianiu kultury muzycznej.

10 - 12 XI 1976.Sesja naukowa "Kultura muzyczna Warszawy II połowy XIX wieku", zorganizowana przez WTM.

10 XI - 12 XI 1976.Wystawa "Mieczysław Karłowicz. W setną rocznicę urodzin", zorganizowana wraz z Towarzystwem im. F. Chopina w Pałacu Ostrogskich.

15 XI 1980.I Konkurs na wykonanie pieśni Stanisława Moniuszki dla studentów wyższych uczelni muzycznych w Polsce.

2 - 3 IV 1981. Sesja naukowa "Kultura muzyczna Warszawy w latach okupacji hitlerowskiej".

15 I 1984. II Konkurs na wykonanie pieśni S. Moniuszki.

15 XI 1985. Wystawa "Ignacy Jan Paderewski. 1860-1941" zorganizowana wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie w Bibliotece Stanisławowskiej.

13 XII 1986. III Konkurs na wykonanie pieśni Moniuszki.

6 V 1989. IV Konkurs na wykonanie pieśni Moniuszki.

IX 1994. Wystawa "W 80. rocznicę urodzin Andrzeja Panufnika" w Pałacu Szustra

25 III 1996.Inauguracja obchodów 125-lecia Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego otwarciem wystawy "Warszawskie Towarzystwo Muzyczne 1871-1996. Historia i zbiory" w salach wystawowych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy.

2-3 VIII 1996. Inauguracja corocznego Międzynarodowego Festiwalu Organowego "Johann Sebastian Bach" w Warszawie i w Łowiczu.

5 V - 30 VII 1999. Wystawa "Moniuszko w Warszawie" z okazji 180. rocznicy urodzin kompozytora, zorganizowana wraz z Muzeum Teatralnym w Warszawie.

14 XII 1999 - 28 II 2000. Wystawa "Warszawa w hołdzie Chopinowi. Czasy niewoli narodowej i II Rzeczypospolitej", zorganizowana w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy.

XII 2000. Opublikowanie Katalogu polskich druków muzycznych 1801-1875 w zbiorach Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki z okazji 130-lecia działalności Biblioteki WTM.

4 VI 2002. Uroczyste przekazanie Warszawskiemu Towarzystwu Muzycznemu przez p. Krystynę Wyhowską rodzinnych pamiątek moniuszkowskich ze zbiorów Andrzeja Wyhowskiego - prawnuka kompozytora, połączone ze specjalnym koncertem z okazji 130. rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki.

16 - 24 V 2003. Współudział w organizacji VI Festiwalu Muzycznego "Romantyczne ojczyzny Stanisława Moniuszki" w Studiu Koncertowym PR im. W. Lutosławskiego. Wykonano m. in. zrekonstruowaną operę Moniuszki Beata (22V) ze zbiorów WTM oraz przygotowano ekspozycję "Moniuszko - grafika kart tytułowych pierwodruków i wczesnych wydań dzieł kompozytora".

1 X 2006. Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 135-lecia działalności Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego z udziałem
Marty Boberskiej (sopran), Adama Kruszewskiego (baryton),
Emiliana Madeya (fortepian), orkiestry SINFONIA VIVA pod dyrekcją
Tomasza Radziwonowicza.

4 I 2008. Otwarcie wystawy " Halka Stanisława Moniuszki.
W 150-lecie prapremiery w Teatrze Wielkim" zorganizowanej wspólnie z Muzeum Teatralnym.


Do góry | Strona startowa | Copyright © WTM | Kontakt |